top of page

SZKOLENIE

 • Dyplom „Specjalistka dermatologii i wenerologii” (2021)

 • Specjalność choroby weneryczne i HIV oraz alergia

 • Szkolenie specjalistyczne w Uniwersyteckiej Klinice Dermatologicznej MedUniWIen (AKH Wiedeń), Klinika Dermatologii Ogólnej

 • Szkolenie specjalistyczne w Uniwersyteckiej Klinice Dermatologicznej MedUniWien (AKH Wiedeń), Klinika Dermatologii Immunologicznej (DIAID/Prof. Georg Stingl)  

 • Studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Wiedniu (2015)

 • Pobyt za granicą: Uniw. Klinika Charité  Berlin (DEU) i KH St. Gallen (CHE)

 • Współpraca podczas studiów w praktyce dermatologicznej OMR Dr. Wilhelm Brenner (Specialista dermatologii i wenerologii)

 

DYPLOMY I CERTYFIKATY

 • Certyfikat podawaniatoksyna botuliny (Austrian Society of Dermatosurgery) 

 • CROMA - Filler & PDO Certyfikat 

 • Allergan - Filler Certyfikat 

 • Certyfikat Kurs ochrony laserów 

 • Advanced Surf Life Support (ASL)  

​​

CZŁONKOSTWO

 • Austriackie Towarzystwo Dermatologiczne i Wenerologiczne (OEGDV)

 • Austriackie Towarzystwo STD i Mikrobiologii Dermatologicznej (OEGSTD)

 • Austriackie Towarzystwo Alergologii i Immunologii (OEGAI)

 • European Association of Dermatovenerology (EADV)

 • International Union against Sexually Transmitted Infections (IUSTI)

​​

AMBASADOR  

 • SpotTheDot (NGO, prewencja podnoszenje świadomość raka skóry)

bottom of page